Parkovací lístek


ZAPARKUJ

POŠLI SMS
UPLYNULA TI
PARKOVACÍ DOBA?
POŠLI
DALŠÍ SMS
TEĎ MŮŽEŠ BEZ
POSTIHU ODJET
SMS PARKING
UŚETŘÍ VÁM ČAS A PENÍZE

O SMS PARKOVNÉM


Kolikrát už se Vám v životě stalo, že chcete zaparkovat a nemáte u sebe požadované drobné mince nebo příslušnou parkovací kartu?


Služba SMS PARKOVNÉ zajišťuje pohodlný a rychlý způsob úhrady parkovného prostřednictvím mobilního telefonu. Služba SMS PARKOVNÉ přináší zákazníkům možnost úhrady využití parkovacího místa bez kontaktu s parkovacím automatem.
Provozovatel parkování (město, technické služby atd.) bude mít k dispozici administrátorské rozhraní, tj. systém pro správu a vyhodnocení provozu celého systému SMS parkovacích lístků.

Výstupy a statistika umožňují sledování výkonu SMS lístků a mnoho dalších funkcí, např.:

 • rozlišení všech druhů plateb;
 • správa zón a ceníků;
 • správa kontrolorů / strážníků;
 • filtry dle definovaného období, telefonního čísla).
 

Samozřejmostí je nastavení Tiskových seznamů jednotlivých částí rozhraní.

Provozovatelům prostřednictvím SMS PARKOVNÉHO nabízíme možnost zefektivnění výběru parkovného, stejně tak zjednodušení a zrychlení kontroly úhrad parkovného. Systém umožňuje online statistiky prodaných parkovacích lístků, efektivitu kontrol provedených strážníky či pověřenými kontrolory dle přehledu zkontrolovaných parkovacích lístků a další možnosti. Dle požadavků provozovatele flexibilně rozšíříme systém SMS PARKOVNÉHO o další parkovací zóny s rozdílnými tarifními sazbami (např. progresivní ceník, rozdílné zpoplatnění u víkendů či státních svátků atd.).

SMS PARKOVNÉ tedy provozovatelům přináší:

 • Zjednodušení výběru peněz pro provozovatele
 • Nižší investice do infrastruktury při rozšiřování parkovacích zón (automaty)
 • Nižší náklady na provoz systému (výběr peněz z automatů, údržba, zpracování peněžní hotovosti aj.)
 • Jednodušší změna podmínek služby (tarifikace, přechod na Euro)
 • Rychlá možnost rozšíření stávajících zón a zavedení nových zón
 • Zavedení speciálních placených zón pro jednorázové akce
 • On-line statistiky provozu systému
 • Další zdroj příjmů díky upozornění na blížící se dobu vypršení parkovací doby
 • Jednoduchá kontrola pomocí mobilního zařízení
 • Zvýšení objemu vybraných finančních prostředků provozovatele díky dostupnosti pro uživatele
 • Redukce fraudu - SMS parkovací lístek nelze padělat (na rozdíl od jednorázových stíracích parkovacích karet)
 • Ekologie (bezpapírová služba)

KONTROLA SMS PARKOVNÉHO

Kontrola SMS PARKOVNÉHO probíhá prostřednictvím mobilního zařízení. Pracovníci kontroly jsou vybaveni přístroji a mají online přístup k aplikaci, ve které zadají buď SPZ (RZ) vozidla nebo konkrétní zónu placeného stání. Před spuštěním systému do provozu jsou pracovníci kontroly proškoleni. Vzhledem ke zkušenostem s SMS PARKOVNÉM jsme schopni vyřešit i integraci se systémy třetích stran.


Provozuje GLOBDATA a.s., © 2015-