Kde byl zakoupen lístek
Informace o reklamaci:
Jméno
Příjmení
Ulice a č.p.
Město
PSČ
e-mail
Telefonní číslo
Datum a čas odeslání objednávky
Počet odeslaných objednávek
Lístek doručen
Zpoždění doručeného lístku a jeho kód:
Čas doručení
Kód lístku
Popis události
Náhradu za oprávněnou reklamaci požaduji:
Způsob vrácení peněz
Číslo účtu